Audyty

   Mapa drogowa                            transformacji cyfrowej

 • Cel: Stworzenie spersonalizowanej, praktycznej ścieżki dla transformacji cyfrowej firmy, dostosowanej do jej indywidualnych potrzeb i celów oraz zapewnienie, że firma podąża za najnowszymi trendami technologicznymi, jednocześnie utrzymując jej unikalność i specyfikę biznesową.
 • Metodologia: Analiza obecnej sytuacji, identyfikacja kluczowych obszarów do rozwoju, rozwój Indywidualnej strategii oraz wsparcie w realizacji.
 • Wynik: Szczegółowy raport i mapa drogowa, poprawa efektywności operacyjnej, zwiększona konkurencyjność.

 
    Audyt Wykorzystania AI w                           Przedsiębiorstwie

 • Cel: Ocena, w jaki sposób przedsiębiorstwo wykorzystuje obecnie sztuczną inteligencję oraz identyfikacja potencjalnych obszarów do dalszego rozwoju i zastosowania AI.
 • Metodologia: Analiza istniejących zastosowań AI, ocena efektywności i ROI (zwrotu z inwestycji) obecnych rozwiązań, oraz identyfikacja nowych możliwości zastosowania AI.
 • Wynik: Raport z przeglądu obecnych implementacji AI, wskazówki dotyczące poprawy istniejących systemów oraz rekomendacje dotyczące nowych, innowacyjnych zastosowań AI w celu zwiększenia konkurencyjności firmy.


    Audyt Procesów Biznesowych

 • Cel: Zidentyfikowanie i ocena obecnych procesów biznesowych w organizacji, aby wykryć obszary wymagające usprawnienia lub optymalizacji.
 • Metodologia: Zastosowanie zaawansowanych technik analitycznych, w tym mapowania procesów, analizy przepływów pracy i oceny wydajności.
 • Wynik: Szczegółowy raport zawierający rekomendacje dotyczące optymalizacji procesów, eliminacji wąskich gardeł, poprawy efektywności oraz redukcji kosztów operacyjnych.

    Audyt Stanu Transformacji           Cyfrowej zgodnie z Metodyką ADMA

 • Cel: Ocena aktualnego poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz zidentyfikowanie kierunków dalszej transformacji.
 • Metodologia: Wykorzystanie metodyki ADMA (Advanced Manufacturing Audit), która obejmuje analizę infrastruktury IT, kultury organizacyjnej, procesów biznesowych i strategii cyfrowej.
 • Wynik: Raport z analizy dojrzałości cyfrowej, zalecenia dotyczące strategii cyfrowej i roadmapa transformacji cyfrowej dostosowana do specyfiki i celów biznesowych firmy.


Dla kogo jest nasza oferta?

Osoby te mogą wykorzystać audyty, aby zrozumieć, jak ich firmy działają od wewnątrz i jak mogą zostać ulepszone poprzez cyfryzację i automatyzację.

Szczególnie tych, którzy są odpowiedzialni za strategie operacyjne, cyfrową transformację i innowacje w swoich organizacjach.

Osoby te mogą wykorzystać audyty do oceny obecnego wykorzystania technologii, w tym AI, oraz do identyfikacji możliwości rozwoju i usprawnień.

Specjaliści ci mogą wykorzystać wyniki audytów do zrozumienia obecnych procesów i systemów, a także do formułowania rekomendacji dotyczących przyszłych inicjatyw.

Dla tych grup, audyty mogą dostarczyć cennych informacji na temat aktualnego stanu organizacji i wskazań na potrzeby zmian.

Audyty mogą pomóc w zrozumieniu, jak cyfrowa transformacja i wdrożenie AI wpływają na pracowników i jak można lepiej zarządzać zmianą w miejscu pracy.

Dla tych zespołów, audyty procesów biznesowych są kluczowe do monitorowania efektywności i zgodności działań organizacji.